หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

Zep ประเทศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานราชการมากมาย  นอกจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาระของหน่วยงาน  เรายังมีเอกสารข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ในการจัดซื้อให้กับหน่วยงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง


กลุ่มลูกค้าหลัก

งานอาคารสถานที่ในหน่วยงานราชการทั่วไปและศูนย์ราชการ งานซ่อมบำรุงในหน่วยงานเฉพาะ เช่นการไฟฟ้า การประปา การท่าเรือ กองทัพ และอื่นๆ


หมวดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

บำรุงรักษารถยนต์: น้ำยาล้างชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ น้ำยาหล่อลื่น ล้างผ้าเบรค น้ำยาล้างและขัดเงารถ

ทำความสะอาดมือ:  Zepมีเครื่องจ่ายสบู่เหลวหลายประเภทเพื่อความสะดวกในการใช้งานและประหยัดในการกด

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออาคารสถานที่: น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป, ขจัดไขมัน, ห้องน้ำ และกระจก เรามีทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ, แอมโมเนียมคลอไรด์ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, น้ำยาดับกลิ่น และอื่นๆ

ทำความสะอาดพื้น: น้ำยาสำหรับทำความสะอาดพื้นทุกประเภท เพื่อความทนทานและลดการดูแลรักษา มีทั้งแบบที่เหมาะกับเครื่องสเปรย์บัฟ และม๊อบถูพื้น ทั้งงานทำความสะอาด ขัดเงา ลอกแวกซ์

ขจัดและควบคุมกลิ่น:  น้ำยาดับกลิ่นในอากาศ เสปรย์ปรับอากาศพร้อมฆ่าเชื้อ  อุปกรณ์ดับกลิ่นในห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่นขยะและน้ำเสีย

บำรุงรักษาดูแลอาคารสถานที่: น้ำยาลอกสีสเปรย์ รอยหมึก สีน้ำมัน กาว คราบหมากฝรั่ง ลิปสติก คราบกาแฟ น้ำยาขัดโลหะ ทองเหลือง เพื่อให้อาคารและเฟอร์นิเจอร์คงความใหม่ตลอดเวลา

วัสดุดูดซับของเหลวอันตราย: ในหน่วยงานราชการที่มีการใช้วัตถุอันตราย ควรจะมีเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้


ลูกค้าของเรา

หน่วยงานราชการ: กรมประชาสัมพันธ์, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงคมนาคม, กรมสรรพสามิต, สำนักการคลัง, กองคลัง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, กองกิจการในพระองค์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ,สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หน่วยงานเฉพาะ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, อสมท, วิทยุการบินแห่งประเทศไทย, กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประปานครหลวง: สำนักชลประทาน, กองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมทรัพยากร น้ำบาดาล, กรมปศุสัตว์, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, กรมป่าไม้, สวนสัตว์ดุสิต

สนามบินสุวรรณภูมิ (Waste Management), สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จำกัด, กรมสรรพาวุธทหารบก, ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก, กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ดูโบรชัวร์ของเราทั้งหมด