คุณสมบัติ

เซป เกเตอร์ เทล วัสดุดูดซับของเหลวอันตรายทุกชนิดแบบท่อน ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน สะอาด ไม่มีฝุ่น สามารถดูดซับของเหลวทุกชนิด 1 ท่อน สามารถ ดูดซับของเหลวได้หนัก 10-15 เท่า หรือ ประมาณ 4-6 ลิตร
บรรจุกล่องละ 15 ท่อน ยาว 130 ซ.ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซ.ม.

วิธีใช้

ใช้ดูดซับของเหลวอันตราย โดยวิธีสกัดกั้นของเหลว

ขนาดบรรจุ

1 กล่อง (บรรจุ 15 ท่อน)
ยาว 130 ซม กว้าง 6 ซม
น้ำหนัก 340 กรัม

กลุ่มลูกค้า

หน่วยราชการและกองทัพ งานยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้างและฐานขุดเจาะน้ำมัน