คุณสมบัติ

เซป แรพิด ซอร์บโรล วัสดุดูดซับของเหลวที่เป็นน้ำ และ น้ำมัน ชนิดม้วน บรรจุในกล่องสะดวกใช้ สามารถฉีกออกตามรอยปรุได้ตามต้องการ ม้วนมีขนาดกว้าง 16 นิ้ว ยาว 80 ฟุต สามารถม้วนตามยาวเป็นท่อนกลมได้

วิธีใช้

ฉีก Zep Rapid Sorb Roll ตามปริมาณที่ต้องการใช้ ตามรอยปรุ ใช้ซับน้ำมันและน้ำ สามารถม้วนเป็นท่อนกลมเพื่อกั้นของเหลวอันตรายแทนวัสดุดูดซับแบบท่อน

ขนาดบรรจุ

กล่องละ 1ม้วน (กว้าง 16 นิ้ว ยาว 80 ฟุต)

กลุ่มลูกค้า

หน่วยราชการและกองทัพ งานยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้างและฐานขุดเจาะน้ำมัน