คุณสมบัติ

เซป ดี-เอ ผงดูดซับของเหลวพร้อมกับการดับกลิ่น ผลิตจากดินชนิดพิเศษ ใช้สำหรับการทำความสะอาดเฉพาะจุดที่เกิดจากอุบัติเหตุ และใช้ดับกลิ่นขยะในถัง เหมาะกับการใช้งานในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกต่างๆ โรงเรียน สถานออกกำลังกาย และอื่นๆ

เหมาะสำหรับ

โรงพยาบาลสัตว์ สถานพยาบาล สถานเลี่ยงดูเด็ก

วิธีใช้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น มีการอาเจียนเกิดขึ้น เพียงโปรย Zep D-A ปริมาณเพียงพอลงบนอาเจียน ก็สามารถควบคุมการไหลเลอะและกลิ่นได้ทันที Zep D-A สามารถใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอกอาคาร สามารถดับกลิ่นจากถังขยะ น้ำเสีย และอื่นๆ การกำจัดก็เพียงเก็บกวาดใส่ถุงหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดเท่านั้น

ขนาดบรรจุ

ขวด 21 ออนซ์ (595 กรัม)

กลุ่มลูกค้า

หน่วยราชการและกองทัพ งานยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้างและฐานขุดเจาะน้ำมัน