คุณสมบัติ

เซป โอ-ซอร์บ วัสดุดูซับของเหลวอันตรายชนิดเกร็ดที่มีความเฉื่อยและรูพรุนสูงมาก จึงมีคุณสมบัติในการดูดซับสูงและรวดเร็ว สามารถดูดซับ น้ำมัน สารทำละลาย น้ำ กรด และ ด่าง สามารถดูดซับของเหลวติดไฟ จึงลดอันตรายจากการติดไฟได้ การลื่นไถลของพื้น สามารถใช้ในโรงงานอาหารได้ USDA รับรอง

วิธีใช้

โปรยวัสดุดูดซับ (เซป โอ ซอร์บ) ไปบนพื้นผิวที่ต้องการ ทิ้งไว้เพียงชั่วครู่หรือนานได้ตามต้องการ จากนั้นใช้แปรงไรหรือไม้กวาดชนิดแข็งทำความสะอาด สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกจนกว่าวัสดุดูดซับจนอิ่มตัว

ขนาดบรรจุ

ถุงละ 50 ปอนด์ (น้ำหนัก 22.7 กิโลกรัม)

กลุ่มลูกค้า

หน่วยราชการและกองทัพ งานยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้างและฐานขุดเจาะน้ำมัน