Universal Spill Kit

฿0.00

ชุดวัสดุดูดซับของเหลวอันตรายสำหรับประจำการยานพาหนะและโรงงาน

ล้างค่า

คุณสมบัติ

เซป ยูนิเวอร์แซล สปิล คิท ชุดวัสดุดูดซับของเหลวอันตราย ประกอบด้วย ท่อนดูดซับ 3 ท่อน แผ่นดูดซับ 20 แผ่น ผงดูดซับ 1 กล่อง ถุงพร้อมเชือก 2 ใบ และฉลากกำกับของเสียอันตราย 2 ใบ บรรจุถุงพลาสติคชนิดทนทาน เหมาะสำหรับพกพาหรือมีไว้ประจำการ เช่น รถโดยสาร รถบรรทุก เรือ หรือบริเวณที่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัย

วิธีใช้

วิธีใช้ตามชนิดของวัสดุดูดซับแต่ละชนิด

ขนาดบรรจุ

1 ถุงประกอบด้วย
ท่อนดูดซับ 3 ท่อน
แผ่นดูดซับ 20 แผ่น
ผงดูดซับ 1 กล่อง
ถุงพร้อมเชือก 2 ใบ

กลุ่มลูกค้า

หน่วยราชการและกองทัพ งานยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้างและฐานขุดเจาะน้ำมัน