แนะนำ

Peat Sorb

พีทซอร์บ วัสดุดูดซับของเหลวชนิดไฮโดรคาร์บอนและน้ำมันอย่างเดียว สามารถทิ้งโดยการฝังกลบหรือเผาได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

พีทซอร์บ วัสดุดูดซับของเหลวชนิดไฮโดรคาร์บอน น้ำมันดิบ, น้ำมันเบนซิน, เรซิ่น, ถ่านหิน, กรดไขมัน และหมึกที่เบสเป็นน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว  สามารถใช้ได้ทั้งบนพื้นดินและในน้ำ เมื่อดูดซับน้ำมันหรือไฮโดรคาร์บอนแล้ว จะไม่รั่วออก จะดูดซับจนย่อยสลาย สามารถทิ้งโดยการฝังดินหรือเผาได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้สัมผัสกับวัสดุอื่นๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยาง โดยไม่กัดกร่อน  สามารถดูดซับได้ถึง 8 เท่าของวัสดุดูดซับแบบดิน

เหมาะสำหรับ

ดูดซับน้ำมันหรือสารเคมีที่มีน้ำมันเป็นเบสออกจากน้ำ เช่น ใช้ดูดซับน้ำมันดิบที่อยู่บนผิวน้ำทะเล หรือน้ำมันที่ลอยอยู่ในบ่อน้ำหรือเขื่อน โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำหรือทะเล

วิธีใช้

โปรยวัสดุดูดซับ (พีทซอร์บ) ไปบนพื้นผิวที่ต้องการให้สัมผัสกับน้ำมันหรือไฮโดรคาร์บอน ทิ้งไว้ซักครู่จนวัสดุมีการดูดซับน้ำมันจนอิ่มตัว ทำลายทิ้งโดยการฝังกลบหรือเผา ใช้โรยรอบๆเครื่องจักรเพื่อป้องกันน้ำมันรั่วไหลได้

ขนาดบรรจุ

ถุงละ 56.5 ลิตร (หนัก 7.27 kg)

กลุ่มลูกค้า

หน่วยราชการและกองทัพ งานยานพาหนะ เรือโดยสาร เรือรบ โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการก่อสร้างและขุดเจาะน้ำมัน

วิดีโอตัวอย่างการใช้งาน